Upptäck teknologin bakom Ceramir

 

Utvecklingen av direkta* och indirekta** dentala material pågår hela tiden. Den största utmaningen är nedbrytning av materialens mekaniska egenskaper, retention och adhesion i den föränderliga och extrema miljön i munnen.

De flesta av dagens dentala material fungerar utmärkt i rumstemperatur och normal luftfuktighet. Men vid användning i munhålan och i kontakt med tand kan de fallera och bakterier kan leta sig in mellan det konstgjorda materialet och tanden. Faktum är att sekundärkaries är den vanligaste omgörningsorsaken för både fyllningar och fast protetik.

* Härdar i munmiljö
** Framställs industriellt eller på laboratorier


Doxa AB, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala. Telefon 018-478 20 00 kontakt@ceramir.se