Det här är Ceramir Crown & Bridge

 

Ceramir® Crown & Bridge (Ceramir C&B) är ett biokeramiskt dentalcement.

Det är framtaget för permanent cementering av konventionell protetik, inklusive helkeramiska konstruktioner med stommar av litiumdisilikat, zirkoniumdioxid eller aluminiumoxid (zirconia och alumina).

Ceramir C&B är den första produkten baserad på Ceramir teknologin som i sin tur tillhör materialgruppen Nanostrukturellt Integrerande Biokeramer - NIB.


Doxa AB, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala. Telefon 018-478 20 00 kontakt@ceramir.se